Varmepumper

Luft/vand varmepumperne har gennemgået en kolossal udvikling, hvilket gør dem til en seriøs ”konkurrent” til jordvarmeanlægget.

Luft/luft anlæg er begrænset til rumopvarmning med cirkuleret luft og bliver typisk brugt som tilskud i ejendomme, der er el-opvarmede, i mindre boliger eller i fritidsboliger.

Luft/vand anlæg

Denne anlægstype er meget almindelig specielt i lande med moderate vintertemperaturer. Ved lave vintertemperaturer under -12°C, hvilket i gennemsnit kun forekommer ca. en time om året i Danmark, kan virkningsgraden falde til et niveau, hvor anden opvarmningsform er at foretrække.

I modsætning til jordvarmeanlægget skal denne type anlæg afrime den varmeoptagende del. Det gælder specielt i kolde og fugtige perioder af året.

Jordvarme og luft/vand anlæg installeres normalt til også at producere varmt brugsvand, ligesom man ville gøre med fossile varmekilder som olie og naturgas. Luft/vand varmepumperne har gennemgået en kolossal udvikling, hvilket gør dem til en seriøs ”konkurrent” til jordvarmeanlægget.

Prismæssigt er der ikke den store forskel på et jordvarmeanlæg og et luft/vand anlæg, men denne type anlæg kan anvendes de fleste steder, specielt hvor der ikke er plads til jordvarmeslanger.

De luft/vand varmepumper, Green Source arbejder med, har en effektivitetsgrad (COP) på minimum 1:3,5, hvilket vil sige for hver 1 kWh varmepumpen bruger i el, leverer den 3,5 kWh varme. 

Levetiden for luft/vand varmepumper er typisk 15-20 år under forudsætning af, at der foretages periodisk vedligeholdelse.

Luft/luft anlæg

Ved denne anlægstype optages varmen fra udeluften og afgives i en varmeflade, der kan være placeret i et luftbaseret kanalsystem (ventilationssystem) eller direkte i rummet. Luft/luft anlæg er begrænset til rumopvarmning med cirkuleret luft og bliver typisk brugt som tilskud i ejendomme, der er el-opvarmede, i mindre boliger eller i fritidsboliger. Denne type anlæg bør ikke være primær energikilde i ejendomme, der ikke er el-opvarmede, men fungerer som sagt udmærket som tilskud.

De luft/luft varmepumper, Green Source arbejder med, har en effektivitetsgrad (COP) på minimum 1:3, hvilket vil sige for hver 1 kWh varmepumpen bruger i el, leverer den 3 kWh varme. 

Levetiden for denne type varmepumpe er typisk 10 år, men det er til gengæld en forholdsvis billig investering set i forhold til de andre varmepumpetyper.