Rådgivning

Green Source tilbyder rådgivning, design og dimensionering af vedvarende energianlæg – også selv om vi ikke skal levere anlægget. Det er en ydelse, vi tilbyder kolleger i branchen, som måske ikke selv råder over den nødvendige ekspertise.

Den hyppigste årsag til at en jordvarmeinstallation ikke fungerer optimalt er fejldimensionering, denne fejlkilde kan vi være med til at eliminere.

Green Source tilbyder også dimensionering og design af varmepumpeløsninger med passiv køling.

Termografering

Et varmefølsomt billede er det bedste udgangspunkt for at vurdere behovet for energirenovering. Billedet viser med al tydelighed, hvor varmen forsvinder ud af en bygning, og hvor det derfor er vigtigt at sætte ind med fx efterisolering eller udskiftning af vinduer.

Termografering anvendes også til fejlsøgning og inspektion af eltavler og andre tekniske anlæg for at afsløre dårlige forbindelser, der kan udvikle sig til kortslutninger eller andre nedbrud.