Husstandsvindmøller

Vindmøller har gennem mange år bidraget seriøst til Danmarks eksport, men det er først i de senere år, at man kommercielt er begyndt at kigge på mindre vindmøller til småindustri og private.

I dag taler man om flere forskellige mindre vindmølletyper, som generelt kan beskrives således:

 

– Mikro-vindmøller er under 1 kW i nominel effekt.

– Mini-vindmøller er mellem 1 og 5 kW i nominel effekt.

– Husstandsvindmøller er over 5 og under 25 kW i nominel effekt.

 

Green Source arbejder med husstandsvindmøller fra danske og tyske producenter af høj kvalitet.

Hustandsvindmøller er typisk designet til en levetid på 20 år, men erfaringer viser dog, at dette kræver meget vedligeholdelse, herunder udskiftning af gearkasse en til to gange i levetiden. Men med et godt vedligeholdelsesniveau og udskiftning af væsentlige komponenter er det sandsynligt, at de nye møller holder op til 30 år.