Frederikshavn Boligforening Afd. i Gærum

Frederikshavn Boligforening har indset at tiden er inde til at energirenovere en lang række af deres ejendomme for at øge lejlighedernes komfort og samtidigt nedsætte driftsudgifterne.

Som et af de første skridt på vejen har man i samarbejde med Green Source A/S valgt at kaste sig over en afdeling opført i 1987 i Gærum, 7 km vest for Frederikshavn. Rækkehusene, som der er tale om, ligger i landlige omgivelser, men er i dag opvarmet med el samt en brændeovn som supplerende varmekilde.

Efter at Green Source A/S havde fortaget en grundig gennemgang af byggeriet, kom man frem til den konklusion at bibeholde el som primær opvarmningskilde men at etablere et 66 kW solcelleanlæg til at dække dette behov 100%. Samtidigt blev de eksisterende ruder udskiftet til energiglas, og de gamle elradiatorer blev udskiftet til nyere modeller med bedre komfort.