Energiomlægning giver store besparelser

En 11 kW Bosch varmepumpe med 160 meter vertikalboring suppleret med en horisontal slangekreds på 300 meter, kombineret med et solcelleanlæg gav en besparelse på hele 22.000 kr. om året.

Green Source blev kontaktet af en familie, som bor lidt syd for Frederikshavn i et nyere hus fra 2005. Huset er på 178 m² med tilhørende anneks på 140 m². I dag bliver der opvarmet med olie, og forbruget er på 3,2 m³ om året, hvilket ikke er unormalt for bygninger af denne type.

Efter at have gennemgået bygningerne minutiøst er Green Source kommet frem til, at en omlægning fra olie til jordvarme vil give familien en besparelse på hele 22.000 kr. om året.

Der er beregnet en 11 kW Bosch varmepumpe til projektet med en 160 meter boring og samt en horisontal slangekreds på 300 meter, hvilket er en mindre overdimensionering af den udvendige installation.

Sammen med varmepumpeinstallationen er der etableret et jordbaseret solcelleanlæg, som vil dække varmepumpens elforbrug, så den samlede besparelse løber op på 36.000 kr. om året.

Som kunden rigtig nok siger: ”Investeringen i at lægge en større brinekreds i jorden, med højere virkningsgrad til følge, er så lille, at det faktisk ikke kan svare sig at gøre andet, når man nu har pladsen.”