Børnehaven Øster Dahl

Bygningerne blev opvarmet med oliefyr, og selv om de var fornuftigt isolerede, blev der i 2009 brugt olie for 100.000 kr. Der var basis for en betydelig besparelse ved at skifte til vedvarende energi.

Anlægget blev taget i brug i efteråret 2010. Erfaringerne fra de første vintre viser en årlig besparelse på 70.000 kr. og en tilbagebetalingstid på lidt under 8 år.

Børnehaven Øster Dahl blev etableret i 2003 ved ombygning og tilbygning til en eksisterende landbrugsejendom. Bygningerne blev opvarmet med oliefyr, og selv om de var fornuftigt isolerede, blev der i 2009 brugt olie for 100.000 kr. Der var basis for en betydelig besparelse ved at skifte til vedvarende energi.

Efter en energiberegning og dialog med kommunen foreslog Green Source at skifte til jordvarme. Af hensyn til pladsen på grunden valgte man dybdeboringer med i alt syv boringer til 80 m dybde. Cirka 1200 m slanger i og mellem borehullerne forsyner en 33 kW varmepumpe.