Solcellepark Krøgholt

Grisestalde og gylletanke er erstattet med 10.000 m2 solceller i 6 lange rækker på marken ved Krøgholt i Mygdal.

Energiomlægning

En 11 kW Bosch varmepumpe med 160 meter vertikalboring suppleret med en horisontal slangekreds på 300 meter, kombineret med et solcelleanlæg gav en besparelse på hele 22.000 kr. om året.

Familien Andersen

En gratis energigennemgang resulterede i en årlig besparelse på ca. 26.000 kr. hos familien Andersen.

Frederikshavn Boligforening

Frederikshavn Boligforening har energirenoveret en række af deres ejendomme for at øge lejlighedernes komfort og samtidigt nedsætte driftsudgifterne.

Familien Madsen

Familien Madsen omlagde fra naturgas til jordvarme og fik en besparelse på over 12.000 kr. årligt. Nu har man også investeret i et solcelleanlæg, så den årlige besparelse er over 24.000 kr. om året.

Trigon domicil

Trigons nye domicil på Knivholtvej er et gennemtænkt byggeri med det store formål at skabe en 0-energiløsning.

Børnehaven Øster Dahl

Bygningerne blev opvarmet med oliefyr, og selv om de var fornuftigt isolerede, blev der i 2009 brugt olie for 100.000 kr. Der var basis for en betydelig besparelse ved at skifte til vedvarende energi.